ӨНДӨР ЗЭЭЛИЙН

эрхтэй

ДАГАЛДАХ PRIORITY PASS

картаар нисэх буудлуудын вип лонжоор үйлчлүүлэх боломжтой

Аль ч банкны

Харилцагч авах боломжтой

Дэлхийн хаана ч

Төлбөр тооцоо хийх эрхтэй

55 хоног хүртэлх

Хугацаанд худалдан авалтын гүйлгээндээ хүү төлөхгүй

АЯЛЛЫН ИЖ БҮРЭН ДААТГАЛД

хамрагдах боломжтой

CONCIERGE SERVICE

тусгай үйлчилгээг олон улсад авах боломжтой

ДЭЛХИЙ ДАХИНД

зарлагдсан тусгай хөнгөлөлт урамшууллыг авах боломжтой

ЭРГЭН ТӨЛӨЛТИЙН

уян хатан нөхцөлтэй

ПЛАТИНУМ КРЕДИТ КАРТ

Дараа төлбөрт Платинум кредит карт нь Олон улсад ам.доллараар гүйлгээ хийх боломжийг харилцагчдад олгохоос гадна зээлийн уян хатан нөхцөл нь таны санхүүгийн хэрэгцээг бүрэн шийдвэрлэнэ.

Шинээр захиалах болон хугацаа дууссан карт сунгуулах бол:

Тогтмол орлоготой иргэн

  • Бусад банкаар цалингаа авдаг тохиолдолд сүүлийн 1 жилийн цалингийн дансны хуулга* /12 сараас бага хугацаанд ажилласан тохиолдолд тухайн ажилласан хугацааны дансны хуулга байх - 6 сараас доошгүй/
  • Бусад банк болон ББСБ-д зээлтэй тохиолдолд зээлийн гэрээ, график, зээлийн дансны хуулга
  • Хамтран зээлтэй тохиолдолд хамтран зээлдэгчийн цалингийн тодорхойлолт

Бизнесийн орлоготой иргэн

  • Банкны харилцах дансны сүүлийн 1 жилийн хуулга
  • Бизнесийн үйл ажиллагаа бүртгэлтэй бол байгууллагын дүрэм, гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл
  • Холбогдох гэрээ хэлцэлүүд /Түрээсийн гэрээ, өөрийн обьектод үйл ажиллагаа явуулдаг бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ болон бусад баримт бичиг/
  • Бусад банк болон ББСБ-д зээлтэй тохиолдолд зээлийн гэрээ, график, зээлийн дансны хуулга

Картаа гээгдүүлсэн тохиолдолд нөхөн авалт хийлгэх бол:

  • Цахим үнэмлэх
×

ПЛАТИНУМ КРЕДИТ КАРТ-ын нөхцөл

Бүтээгдэхүүний нэр Платинум
Брэнд Виза
Валют USD MNT
Жилийн хураамж $250 500,000₮
Картын хүчинтэй хугацаа 2 жил
Өдрийн бэлэн гүйлгээний дээд хязгаар $10,000 10,000,000₮
Өдрийн бэлэн бус гүйлгээний дээд хязгаар $100,000 300,000,000₮
Зээлийн эрхээс бэлэн мөнгө авах боломжит хувь 50%
Зээлийн эрхийн доод хэмжээ 15,000$ 15,000,000₮
Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ $100,000 200,000,000₮
Бэлэн мөнгө авах Дотоодод Голомт банкны салбар 200₮
Голомт банкны ATM, CDM 0.3%
Бусад банк 0.3% + 500₮
Гадаадад 1.5% /хамгийн багадаа $3/ 1.50% /хамгийн багадаа 3,000₮/
Үлдэгдэл шалгах Голомт банкны ATM, CDM Үнэгүй
Бусад банкны АТМ 100₮
ОУ-д АТМ $0.5 500₮
Бэлэн бус гүйлгээний хүү /сар/ 2%
Бэлэн мөнгөний хүү /сар/ 3.5%
Зээлийн эрх хэтрүүлсний шимтгэл /сар/ 2%
Хугацаа хэтрүүлсний торгууль /сар/ 1%
Эргэн төлөх доод хэмжээ 10%
Зээлийн эрх хэтрүүлэх хэмжээ 10%
Хуулга гарах өдөр 4-ний өдөр
Эргэн төлөх өдөр /сар бүрийн/ 25-ны өдөр
Бэлэн бус гүйлгээний хүүнээс чөлөөлөх хоног /дээд/ 55 хүртэлх хоног
Яаралтай карт захиалгын нэмэлт төлбөр Үнэгүй
Карт нөхөн авах Үнэгүй
Пин код захиалах Үнэгүй
Дансны орлого зарлагыг мэдээллэх "Event" мессеж үйлчилгээ Үнэгүй
Хэсэгчлэн төлөх үйлчилгээ Үнэгүй
Картын дугаар сонгох үйлчилгээ 50,000₮
Гэнэтийн ослын даатгал 10,000,000₮ хүртэл
Аяллын даатгал $50,000 хүртэл
Приорити пасс карт Дагалдана

МАНАЙ БОРЛУУЛАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН ТАНТАЙ АЖЛЫН 2 ӨДӨРТ БАГТААН ХОЛБОГДОЖ, ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЧ, ТАНЫ ХҮСЭЛТИЙГ ГОЛОМТ БАНКНЫ ТАНД ОЙРХОН САЛБАРТ ХУВААРИЛАХ БОЛНО.