Төгрөг болон ам.долларын валютын сонголт

Картын дугаар сонгох үйлчилгээ

Дэлхийн хаана ч төлбөр тооцоо хийх эрх

Худалдан авалтад 50 хүртэлх хоног хүүгүй

2 сая төгрөг хүртэлх хамгаалалттай даатгал

Картын түрийвч үнэгүй дагалдана

Өндөр зэрэглэлийн үйлчилгээний байгууллагуудаар хөнгөлөлттэй үйлчлүүлэх боломж

“Si” кредит карт

Дараа төлбөрт энэхүү карт нь танд дэлхийн хаана ч төгрөг болон ам.доллараар гүйлгээ хийх боломж, даатгалын үнэ төлбөргүй үйлчилгээ, хөнгөлөлт урамшууллыг санал болгож байна.


Тавигдах шаардлага:

  • 2,000,000 ₮ -ийн цалинтай эсвэл 20,000,000 ₮ -н хадгаламжтай харилцагч “Si” карт захиалах боломжтой.

Шинээр захиалах болон хугацаа дууссан карт сунгуулах бол:

Тогтмол орлоготой иргэн

  • Бусад банкаар цалингаа авдаг тохиолдолд сүүлийн 1 жилийн цалингийн дансны хуулга* /12 сараас бага хугацаанд ажилласан тохиолдолд тухайн ажилласан хугацааны дансны хуулга байх - 6 сараас доошгүй/
  • Бусад банк болон ББСБ-д зээлтэй тохиолдолд зээлийн гэрээ, график, зээлийн дансны хуулга
  • Хамтран зээлтэй тохиолдолд хамтран зээлдэгчийн цалингийн тодорхойлолт

Бизнесийн орлоготой иргэн

  • Банкны харилцах дансны сүүлийн 1 жилийн хуулга
  • Бизнесийн үйл ажиллагаа бүртгэлтэй бол байгууллагын дүрэм, гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл
  • Холбогдох гэрээ хэлцэлүүд /Түрээсийн гэрээ, өөрийн обьектод үйл ажиллагаа явуулдаг бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ болон бусад баримт бичиг/
  • Бусад банк болон ББСБ-д зээлтэй тохиолдолд зээлийн гэрээ, график, зээлийн дансны хуулга

Картаа гээгдүүлсэн тохиолдолд нөхөн авалт хийлгэх бол:

  • Цахим үнэмлэх
×

“Si” кредит карт-ын нөхцөл

Бүтээгдэхүүний нэр Si кредит карт
Брэнд Виза
Шалгуур 2,000,000₮ цалинтай эсвэл 20,000,000₮ хадгаламжтай
Эрх Олон улс
Хүчинтэй хугацаа 2 жил
Валют Төгрөг Ам.Доллар
Жилийн хураамж 100,000₮ 50$
Зээлийн доод лимит 1,000,000₮ 1,000$
Зээлийн дээд лимит 15,000,000₮ 15,000$
Нийт зээлийн эрхээс бэлэн мөнгө авах боломжит хувь 50%
Өдөрт гарах бэлэн гүйлгээний лимит 10,000,000₮ 10,000$
Өдөрт гарах бэлэн бус гүйлгээний лимит 20,000,000₮ 10,000$
Үлдэгдэл шалгах Голомт Банкны АТМ, CDM Үнэгүй
Бусад банкны АТМ 100₮
Гадаадын банкны ATM 500₮ 0.5$
Бэлэн мөнгө авах Дотоодод Голомт банкны салбар 200₮ 0,3%
Голомт Банкны АТМ, CDM 100₮ 0,3%
Бусад 100₮ + 500₮ 0.3% + 500₮
Гадаадад 1.5% багадаа 3,000₮ 1.5% хамгийн багадаа 3$
Хуулга гарах өдөр /Сар бүрийн/ 3-ны өдөр
Зээл эргэн төлөх өдөр /сар бүрийн/ 22-ны өдөр
Зээл эргэн төлөх доод хэмжээ 10 %
Бэлэн бус гүйлгээний хүүнээс чөлөөлөх хоног /дээд/ 50 хоног
Бэлэн бус гүйлгээний хүү /сарын/ 2 %
Бэлэн гүйлгээний хүү /сарын/ 3.5 %
Зээлийн эрх хэтрүүлэх хэмжээ 5%
Зээлийн эрх хэтрүүлсний хүү /сарын/ 2%
Хугацаа хэтрүүлсний хүү /сарын/ 1%
“Event” мессэж үйлчилгээ Үнэгүй
Хэсэгчлэн төлөх үйлчилгээ /зарцуулалтаа сар бүр хүүгийн хамт тэнцүү хэмжээгээр төлөх/ Үнэгүй
Эргэн төлөлт хийгээгүй тохиолдолд карт хаагдах хугацаа 1 сар
Карт нөхөн авах 15,000₮ 5$
Яаралтай карт захиалгын нэмэлт төлбөр 10,000₮
Пин код захиалах Салбараас 1,000₮
Интернет банк, смарт банкнаас Үнэгүй

МАНАЙ БОРЛУУЛАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН ТАНТАЙ АЖЛЫН 2 ӨДӨРТ БАГТААН ХОЛБОГДОЖ, ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЧ, ТАНЫ ХҮСЭЛТИЙГ ГОЛОМТ БАНКНЫ ТАНД ОЙРХОН САЛБАРТ ХУВААРИЛАХ БОЛНО.