Олон улсын эрхтэй

Үнэ төлбөргүй

Гээх боломжгүй

Аюулгүй байдал

Хэрэглэхэд хялбар

Таны цагийг хэмнэнэ

ВИРТУАЛ ЮНИОНПЭЙ КАРТ

Олон улсын гүйлгээний эрхтэй, хураамжгүй виртуал ЮнионПэй брэндийн карт:

Та виртуал картаараа:

Төгрөгөөс бусад валютаар хийгдсэн гүйлгээний дүн нь ханшийн хэлбэлзлээс хамааран гүйлгээ гарсан өдрийн үнийн дүнгээр нэхэмжлэгдэж болно.

Харилцагч та Виртуал ЮнионПэй картаа SocialPay application-с үнэгүй захиалаарай.