ДАХИН ДАВТАГДАШГҮЙ

өвөрмөц дизайн

Аль ч банкны

Харилцагч авах боломжтой

Дэлхийн хаана ч

Төлбөр тооцоо хийх эрхтэй

45 ХОНОГ ХҮРТЭЛХ

Хугацаанд худалдан авалтын гүйлгээндээ хүү төлөхгүй

Эргэн төлөлтийн

Уян хатан нөхцөл, Хэсэгчлэн төлөх үйлчилгээ

ТУСГАЙЛСАН ХӨНГӨЛӨЛТ УРАМШУУЛАЛ

эдлэх боломжтой

ГАН КАРТ /MNT/

Дараа төлбөрт Ган карт нь дотооддоо төдийгүй дэлхийн хаана ч төлбөр тооцоо хийх боломжийг харилцагчдад олгохоос гадна тусгайлсан урамшууллын үйлчилгээ, зээлийн уян хатан нөхцөл нь таны санхүүгийн хэрэгцээг бүрэн шийдвэрлэнэ.

Шинээр захиалах болон хугацаа дууссан карт сунгуулах бол:

Тогтмол орлоготой иргэн

  • Бусад банкаар цалингаа авдаг тохиолдолд сүүлийн 1 жилийн цалингийн дансны хуулга* /12 сараас бага хугацаанд ажилласан тохиолдолд тухайн ажилласан хугацааны дансны хуулга байх - 6 сараас доошгүй/
  • Бусад банк болон ББСБ-д зээлтэй тохиолдолд зээлийн гэрээ, график, зээлийн дансны хуулга
  • Хамтран зээлтэй тохиолдолд хамтран зээлдэгчийн цалингийн тодорхойлолт

Бизнесийн орлоготой иргэн

  • Банкны харилцах дансны сүүлийн 1 жилийн хуулга
  • Бизнесийн үйл ажиллагаа бүртгэлтэй бол байгууллагын дүрэм, гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл
  • Холбогдох гэрээ хэлцэлүүд /Түрээсийн гэрээ, өөрийн обьектод үйл ажиллагаа явуулдаг бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ болон бусад баримт бичиг/
  • Бусад банк болон ББСБ-д зээлтэй тохиолдолд зээлийн гэрээ, график, зээлийн дансны хуулга

Картаа гээгдүүлсэн тохиолдолд нөхөн авалт хийлгэх бол:

  • Цахим үнэмлэх
×

ГАН КАРТ-ын нөхцөл

Сүлжээ

ЮНИОНПЭЙ

Валют

MNT

CNY

Эрх

Дотоод болон Олон улс

Төрөл

Ган

Хураамж

Жилийн хураамж

35,000₮

100 CNY

Нөхцөл, Лимит

Хүчинтэй хугацаа

2 жил

Бэлэн мөнгө авах өдрийн лимит

7,500,000₮

22,500 CNY

Нийт зээлийн эрхээс бэлэн мөнгө авах боломжит хувь

50%

Зээлийн доод лимит

100,000₮

1,000 CNY

Зээлийн дээд лимит

10,000,000₮

30,000 CNY

Зээлийн эрх хэтрүүлэх хэмжээ

5%

Зээл эргэн төлөх доод хэмжээ

10%

Зээл эргэн төлөх өдөр /Сар бүрийн/

15-ны өдөр

Бэлэн бус гүйлгээний хүүнээс чөлөөлөх хоног

45 хүртэл хоног

Хуулга гарах өдөр  /Сар бүрийн/

1-ний  өдөр

Хүү

Зээлийн сарын хүү (Бэлэн бус-интернэт худалдаа, картаар төлбөр төлөх)

2%

Зээлийн сарын хүү (Бэлэн-АТМ болон салбараас мөнгө авах)

3.5%

Шимтгэл, Торгууль

АТМ-д үлдэгдэл шалгах

Голомт банк

0₮

Бусад банк

100₮

0.3%

Гадаадын банк

500₮

1.5%

АТМ-с бэлэн мөнгө авах

Голомт банк

100₮

0.3%

Бусад банк

100₮+500₮

0.3%

Гадаадын банк

1.5%

1.5%

Багадаа 3,000₮

Багадаа 2 CNY

Хугацаа хэтрүүлсний торгууль

1%

Зээлийн эрх хэтрүүлсний торгууль

2%

Карт нөхөн авах

10,000₮

25 CNY

Яаралтай карт захиалга нэмэлт төлбөр

10,000₮

ПИН код захиалга

Үнэгүй

Яаралтай  ПИН код захиалга нэмэлт төлбөр

2,000₮

Дагалдах үйлчилгээ, урамшуулал

Орлого зарлагын гүйлгээг мэдээлэх Event үйлчилгээ

Үнэгүй

 

Хэсэгчлэн төлөх үйлчилгээ /зарцуулалтаа сар бүр хүүгийн хамт хуваарийн дагуу тэнцүү хэмжээгээр хэсэгчлэн төлөх/

Үнэгүй

 

Картын дугаар сонгох үйлчилгээ

50,000₮

 

Карт хаагдах

Карт эзэмшигч зарцуулалтаа төлөх өдрөө кредит картандаа хийгээгүй бол карт системд автоматаар хаагдах хугацаа

1 сар

МАНАЙ БОРЛУУЛАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН ТАНТАЙ АЖЛЫН 2 ӨДӨРТ БАГТААН ХОЛБОГДОЖ, ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЧ, ТАНЫ ХҮСЭЛТИЙГ ГОЛОМТ БАНКНЫ ТАНД ОЙРХОН САЛБАРТ ХУВААРИЛАХ БОЛНО.