Хувьсал авчирсан

Өвөрмөц дизайн

Ам.доллар ба төгрөгийн

сонголттой

Өндөр зээлийн

эрхтэй

Аль ч банкны

Харилцагч авах боломжтой

Дэлхийн хаана ч

Төлбөр тооцоо хийх эрхтэй

50 хоног хүртэлх

Хугацаанд худалдан авалтын гүйлгээндээ хүү төлөхгүй

Эргэн төлөлтийн

Уян хатан нөхцөлтэй

Үнэ төлбөргүй даатгал

дагалдана

Хүссэнээрээ картын дугаар

сонгох боломжтой

Хэсэгчлэн төлөх үйлчилгээ

авах боломжтой

АЛТАН КАРТ /USD,MNT/

Дараа төлбөрт Алтан карт нь Олон улсад болон дотооддоо төлбөр тооцоо хийх боломжийг харилцагчдад олгохоос гадна дагалдах үйлчилгээ, урамшуулал, зээлийн уян хатан нөхцөл нь таны санхүүгийн хэрэгцээг бүрэн шийдвэрлэнэ.

Шинээр захиалах болон хугацаа дууссан карт сунгуулах бол:

Тогтмол орлоготой иргэн

  • Бусад банкаар цалингаа авдаг тохиолдолд сүүлийн 1 жилийн цалингийн дансны хуулга* /12 сараас бага хугацаанд ажилласан тохиолдолд тухайн ажилласан хугацааны дансны хуулга байх - 6 сараас доошгүй/
  • Бусад банк болон ББСБ-д зээлтэй тохиолдолд зээлийн гэрээ, график, зээлийн дансны хуулга
  • Хамтран зээлтэй тохиолдолд хамтран зээлдэгчийн цалингийн тодорхойлолт

Бизнесийн орлоготой иргэн

  • Банкны харилцах дансны сүүлийн 1 жилийн хуулга
  • Бизнесийн үйл ажиллагаа бүртгэлтэй бол байгууллагын дүрэм, гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл
  • Холбогдох гэрээ хэлцэлүүд /Түрээсийн гэрээ, өөрийн обьектод үйл ажиллагаа явуулдаг бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ болон бусад баримт бичиг/
  • Бусад банк болон ББСБ-д зээлтэй тохиолдолд зээлийн гэрээ, график, зээлийн дансны хуулга

Картаа гээгдүүлсэн тохиолдолд нөхөн авалт хийлгэх бол:

  • Цахим үнэмлэх
×

АЛТАН КАРТ-ын нөхцөл

Сүлжээ МАСТЕР
Валют MNT USD
Эрх Олон улс
Хураамж Жилийн хураамж 49,900₮ 49$
Нөхцөл, Лимит Хүчинтэй хугацаа 2 жил
Бэлэн мөнгө авах өдрийн лимит 10,000,000₮ 10,000$
Нийт зээлийн эрхээс бэлэн мөнгө авах боломжит хувь 50%
Зээлийн доод лимит 2,000,000₮ 2,000$
Зээлийн дээд лимит 15,000,000₮ 15,000$
Зээлийн эрх хэтрүүлэх хэмжээ 5%
Зээл эргэн төлөх доод хэмжээ 10%
Зээл эргэн төлөх өдөр /Сар бүрийн/ 22-ны өдөр
Бэлэн бус гүйлгээний хүүнээс чөлөөлөх хоног 50 хүртэл хоног
Хуулга гарах өдөр  /Сар бүрийн/ 3-ны  өдөр
Хүү

Зээлийн сарын хүү(Бэлэн бус-интернэт худалдаа, картаар төлбөр төлөх)

2%

Зээлийн сарын хүү(Бэлэн-АТМ болон салбараас мөнгө авах)

3.5%
Шимтгэл, Торгууль АТМ-д үлдэгдэл шалгах Голомт банк 0₮ 0₮
Бусад банк 100₮ 100₮
Гадаадын банк 500₮ 0.50$
АТМ-с бэлэн мөнгө авах Голомт банк 100₮ 0.3%
Бусад банк 100₮+500₮ 0.3%+500₮
Гадаадын банк

1.50% Багадаа 3,000₮

1.50% Багадаа 3$

Хугацаа хэтрүүлсний торгууль 1%
Зээлийн эрх хэтрүүлсний торгууль 2%
Карт нөхөн авах 15,000₮ 5$
Яаралтай карт захиалга нэмэлт төлбөр 10,000₮
ПИН код захиалга 1,000₮
Яаралтай  ПИН код захиалга нэмэлт төлбөр 2,000₮
Дагалдах үйлчилгээ, урамшуулал

Event үйлчилгээ

Мессэж, и-мейлээр мэдээлэл илгээх үйлчилгээ /Зарлага, Төлбөрийн төлөгдсөн мэдээлэл, Төлбөр төлөх өдөр, Эргэн төлөх хэмжээ гэх мэт/

Үнэгүй

Хэсэгчлэн төлөх үйлчилгээ

Сар бүр тогтоосон төлбөрийг хүүгийн хамт хуваарийн дагуу төлөх
Үнэгүй

Гэнэтийн ослын даатгал

/Гэнэтийн ослын даатгал 2,000,000₮ үнэлгээтэй/

20,000₮ /Хураамжийг банк төлнө/

Картын дугаар сонгох үйлчилгээ 50,000₮
×

Алтан мастер картын хөнгөлөлтийн мэдээлэл

Байгууллагын нэр

Хөнгөлөлтийн хувь

Байгууллагын хаяг

Холбоо барих утас

Хугацаа

Марал дизайн ХХК

10%

Шангрилла Молл 4 давхар

 

2018.11.27

Интермэд эмнэлэг

3%

Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо Чингисийн өргөн чөлөө Интермед эмнэлэгийн өөрийн байр

77011111

2020.04.27

МАНАЙ БОРЛУУЛАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН ТАНТАЙ АЖЛЫН 2 ӨДӨРТ БАГТААН ХОЛБОГДОЖ, ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЧ, ТАНЫ ХҮСЭЛТИЙГ ГОЛОМТ БАНКНЫ ТАНД ОЙРХОН САЛБАРТ ХУВААРИЛАХ БОЛНО.