Американ Экспресс карт

Олон улсад болон дотоодод хэрэглэх боломжтой, төлбөрийн картын №1 нууцлалын технологи бүхий EMV чип, 3D хамгаалалттай, олон улсын болон дотоодын хөнгөлөлт урамшууллын сүлжээнд хамрагдсан төлбөрийн карт.

Картын төрөл АМЕРИКАН ЭКСПРЕСС REWARDS КАРТ
Валют MNT
Жилийн хураамж 9,900₮
Хугацаа 4 жил
Дансны доод үлдэгдэл 0
*Та дээрх картуудаас сонголт хийснээр шинэ карт захиалагдах болно гэдгийг анхаарна уу.