THE COLOR CARD / 18 - 22 /

Хүүхэд залууст зориулагдсан хэрэглэхэд хялбар, олон улсын эрхтэй NFC технологийн карт

Картын төрөл THE COLOR - PINK THE COLOR - BLUE THE COLOR - PURPLE THE COLOR - GREEN
Валют MNT MNT MNT MNT
Жилийн хураамж 5000₮ 5000₮ 5000₮ 5000₮
Хугацаа 4 жил 4 жил 4 жил 4 жил
Дансны доод үлдэгдэл 0 0 0 0
*Та дээрх картуудаас сонголт хийснээр шинэ карт захиалагдах болно гэдгийг анхаарна уу.