The Color карт /18-22/

18-22 насны хүүхэд залууст зориулагдсан хэрэглэхэд хялбар, олон улсын эрхтэй NFC технологийн карт.

Картын төрөл ЮНИОНПЭЙ THE COLOR - BLUE ЮНИОНПЭЙ THE COLOR - GREEN ЮНИОНПЭЙ THE COLOR - PINK ЮНИОНПЭЙ THE COLOR - PURPLE
Валют MNT MNT MNT MNT
Жилийн хураамж 5,000₮ 5,000₮ 5,000₮ 5,000₮
Хугацаа 4 жил 4 жил 4 жил 4 жил
Дансны доод үлдэгдэл 0 0 0 0
*Та дээрх картуудаас сонголт хийснээр шинэ карт захиалагдах болно гэдгийг анхаарна уу.