Оюу карт

Эрхэмсэг ноёд хатагтай нартаа зориуллаа. Ресторан, худалдаа үйлчилгээ, гоёл чимэглэл, эрүүл мэнд, гадаад аялал зэрэг амьдралын хэв маягт тань тохирсон гэнэтийн бэлгүүдийг барих болно.

Картын төрөл ВИЗА ОЮУ - ОЛОН УЛС ДОЛЛАР ВИЗА ОЮУ - ОЛОН УЛС ТӨГРӨГ ЮНИОНПЭЙ ОЮУ - ОЛОН УЛС ТӨГРӨГ ЮНИОНПЭЙ ОЮУ - ОЛОН УЛС ЮАНЬ
Валют USD MNT MNT CNY
Жилийн хураамж 9$ 19,900₮ 19,900₮ 50¥
Хугацаа 4 жил 4 жил 4 жил 4 жил
Дансны доод үлдэгдэл 0 0 0 0
*Та дээрх картуудаас сонголт хийснээр шинэ карт захиалагдах болно гэдгийг анхаарна уу.