АЛТАН

Алтан карт нь Олон улсад болон дотооддоо төлбөр тооцоо хийх боломжийг харилцагчдад олгохоос гадна дагалдах үйлчилгээ, урамшуулал нь таны санхүүгийн хэрэгцээг бүрэн шийдвэрлэнэ.

Картын төрөл Олон улс доллар Олон улс төгрөг
Валют USD MNT
Жилийн хураамж 49$ 49,900₮
Хугацаа 2 жил 2 жил
Дансны доод үлдэгдэл 0 0
*Та дээрх картуудаас сонголт хийснээр шинэ карт захиалагдах болно гэдгийг анхаарна уу.