АЛТАН

Алтан карт нь Олон улсад болон дотооддоо төлбөр тооцоо хийх боломжийг харилцагчдад олгохоос гадна дагалдах үйлчилгээ, урамшуулал нь таны санхүүгийн хэрэгцээг бүрэн шийдвэрлэнэ.

Картын төрөл АЛТАН /ДЕБИТ КАРТ- ОЛОН УЛС/ АЛТАН / ДЕБИТ КАРТ- ОЛОН УЛСЫН ТӨГРӨГ/
Валют USD MNT
Жилийн хураамж 49$ 49,900₮
Хугацаа 2 жил 2 жил
Дансны доод үлдэгдэл 0 0
*Та дээрх картуудаас сонголт хийснээр шинэ карт захиалагдах болно гэдгийг анхаарна уу.