АЛТАН

Алтан карт нь Олон улсад болон дотооддоо төлбөр тооцоо хийх боломжийг харилцагчдад олгохоос гадна дагалдах үйлчилгээ, урамшуулал нь таны санхүүгийн хэрэгцээг бүрэн шийдвэрлэнэ. БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ: • Цахим үнэмлэх • Ажлын газрын тодорхойлолт • Бусад банкаар цалингаа авдаг бол сүүлийн 6-н сарын цалингийн дансны хуулга • Бусад банканд зээлтэй бол зээлийн гэрээний хуулбар

Картын төрөл Олон улс доллар Олон улс төгрөг
Валют USD MNT
Жилийн хураамж 49$ 49,900₮
Хугацаа 2 жил 2 жил
Дансны доод үлдэгдэл 0 0
*Та дээрх картуудаас сонголт хийснээр шинэ карт захиалагдах болно гэдгийг анхаарна уу.