Алтан дебит карт

Бизнес эрхлэгчдэдээ зориулав. Таны санхүүгийн хэрэгцээг бүрэн шийдвэрлэнэ.

Картын төрөл АЛТАН - ОЛОН УЛС ДОЛЛАР /ДЕБИТ КАРТ/ АЛТАН - ОЛОН УЛСЫН ТӨГРӨГ /ДЕБИТ КАРТ/
Валют USD MNT
Жилийн хураамж 49$ 49,900₮
Хугацаа 2 жил 2 жил
Дансны доод үлдэгдэл 0 0
*Та дээрх картуудаас сонголт хийснээр шинэ карт захиалагдах болно гэдгийг анхаарна уу.