Umoney T - чип карт

Автобусанд унших боломжтой Umoney T - чип карт

Картын төрөл
Валют
Жилийн хураамж
Хугацаа
Дансны доод үлдэгдэл
*Та дээрх картуудаас сонголт хийснээр шинэ карт захиалагдах болно гэдгийг анхаарна уу.