DEBIT CARDS

The Color card 7-17 нас

The Color card 7-17 нас

Хүүхэд залууст багаас нь санхүүгийн боловсролыг олгоход чиглэсэн хэрэглэхэд хамгийн хялбар, өнгөлөг дизайн бүхий картыг санал болгож байна.

period

currency

min_balance

0 MNT

daily_limit

renew

cover

international

order_card

CARD FEATURES

Картын онцлог

Бүрдүүлэх материал

Нөхцөл

Шинээр захиалах болон хугацаа дууссан карт сунгуулах бол:

  • 7-17 насны харилцагчдын хувьд хууль ёсны асран хамгаалагч өөрийн  цахим үнэмлэх болон хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хамт дурын салбарт хандан захиалга өгөх боломжтой.

  • 18-22 насны харилцагч бол цахим үнэмлэх

  • Банк болон карт эзэмшигчийн хооронд байгуулах гэрээтэй танилцаж гарын үсэг зурах

Картын нөхөн авалт хийлгэх бол:

  • Цахим үнэмлэх