CREDIT CARDS

Платинум виза карт

Платинум виза карт

Голомт банкны бүх салбар тооцооны төвөөр хүлээлэггүй үйлчлүүлэх, картын нөхөн авалт болон яаралтай захиалга үнэгүй хийх зэрэг олон давуу талтай зээлийн хамгийн өндөр эрхтэй картыг танд санал болгож байна.

period

currency

limit

daily_limit

renew

cover

international

order_card

CARD FEATURES

Картын онцлог

Бүрдүүлэх материал

Нөхцөл

Тогтмол орлоготой иргэн

  • Бусад банкаар цалингаа авдаг тохиолдолд сүүлийн 1 жилийн цалингийн дансны хуулга* /12 сараас бага хугацаанд ажилласан тохиолдолд тухайн ажилласан хугацааны дансны хуулга байх – 6 сараас доошгүй/

  • Бусад банк болон ББСБ-д зээлтэй тохиолдолд зээлийн гэрээ, график, зээлийн дансны хуулга

  • Хамтран зээлтэй тохиолдолд хамтран зээлдэгчийн цалингийн тодорхойлолт

Бизнесийн орлоготой иргэн

  • Банкны харилцах дансны сүүлийн 1 жилийн хуулга

  • Бизнесийн үйл ажиллагаа бүртгэлтэй бол байгууллагын дүрэм, гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл

  • Холбогдох гэрээ хэлцэлүүд /Түрээсийн гэрээ, өөрийн обьектод үйл ажиллагаа явуулдаг бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ болон бусад баримт бичиг/

  • Бусад банк болон ББСБ-д зээлтэй тохиолдолд зээлийн гэрээ, график, зээлийн дансны хуулга

Картын нөхөн авалт хийлгэх бол:

  • Цахим үнэмлэх