CREDIT CARDS

Платинум виза карт

Платинум виза карт

Олон улсад ам.доллараар, дотооддоо төгрөгөөр гүйлгээ хийх боломжийг харилцагчдад олгохоос гадна онооны урамшуулал, хөнгөлөлтийн сүлжээ, приорити карт болон аялалын иж бүрэн даатгалын үйлчилгээг санал болгож байна

period

currency

limit

daily_limit

renew

cover

local

order_card

CARD FEATURES

Картын онцлог

Дахин давтагдашгүй өвөрмөц дизайн

Аль ч банкны харилцагч авах боломжтой

Дэлхийн хаана ч төлбөр тооцоо хийх эрхтэй

55 хоног хүртэл худалдан авалтандаа хүү төлөхгүй

Эргэн төлөлтийн уян хатан нөхцөл

Тусгайлсан хөнгөлөлт урамшуулал эдлэх боломж

Нөхцөл

Бүрдүүлэх материал

Брэнд

Виза

Эрх

Олон улс

Хүчинтэй хугацаа

2 жил

Валют

Төгрөг

Ам.доллар

Жилийн хураамж

500,000₮

$250

Зээлийн доод лимит

15,000,000₮

$15,000

Зээлийн дээд лимит

200,000,000₮

$100,000

Нийт зээлийн эрхээс бэлэн мөнгө авах боломжит хувь

50%

Өдөрт гарах бэлэн гүйлгээний лимит

10,000,000₮

$10,000

Өдөрт гарах бэлэн бус гүйлгээний лимит

300,000,000₮

$100,000

Үлдэгдэл шалгах

Голомт банкны АТМ

Үнэгүй

Бусад банкны АТМ

100₮

Гадаадын банкны  АТМ

500₮

$0.5

Бэлэн мөнгө авах

Голомт банкны АТМ

100₮

​0.3%

Голомт банкны салбар

200₮

​0.3%

Дотоодын бусад банкны АТМ

600₮/ХХБ АТМ 100₮

​0.3%+500₮/ХХБ АТМ 0.30% + 100₮

Гадаадын банкны АТМ

1.5% /хамгийн багадаа 3,000₮/

1.5% /хамгийн багадаа $3/

Шилжүүлэг

Гадаадын санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага

1.5% /хамгийн багадаа 3,000₮/

1.5% /хамгийн багадаа $3/

Хуулга гарах өдөр /сар бүрийн/

4-ний өдөр

Эргэн төлөх өдөр /сар бүрийн/

25-ны өдөр

Эргэн төлөх доод хэмжээ

10%

Бэлэн бус гүйлгээний хүүнээс чөлөөлөх хоног /дээд/

50 хоног

Бэлэн бус гүйлгээний хүү /сарын/

2.0% /зарцуулалт төлөх эцсийн өдрөөс/

Бэлэн гүйлгээний хүү /сарын/

3.5% /бэлэн мөнгө авсан өдрөөс/

Зээлийн эрх хэтрүүлэх хэмжээ

10%

Зээлийн эрх хэтрүүлсний хураамж /сарын/

10,000₮

$5

Хугацаа хэтрүүлсний нэмэгдүүлсэн хүү /сарын/

1%

“Event” мессеж үйлчилгээ

Үнэгүй

Хэсэгчлэн төлөх үйлчилгээ /зарцуулалтаа сар бүр хүүгийн хамт тэнцүү хэмжээгээр төлөх/

Үнэгүй

Эргэн төлөлт хийгээгүй тохиолдолд карт хаагдах хугацаа

1 сар

Карт нөхөн авах

Үнэгүй

Яаралтай карт захиалгын нэмэлт төлбөр

Үнэгүй

Пин код захиалах

Салбараас

Үнэгүй

Яаралтайгаар салбараас

Үнэгүй

Интернэт банк, смарт банкнаас

Үнэгүй

Картын дугаар сонгох үйлчилгээ

50,000₮

Гэнэтийн ослын даатгалын нөхөн төлбөрийн дээд хэмжээ

10,000,000₮

Аяллын даатгалын нөхөн төлбөрийн дээд хэмжээ

$50,000

Priority Pass карт /үндсэн картын хамт дагалдана/

Карт эзэмшигч

$15-$26.5

Бусад зочин

$27