CREDIT CARDS

Американ Экспресс Алтан карт

Американ Экспресс Алтан карт

Төгрөг болон ам.долларын хосолсон валюттай зээлийн өндөр эрхтэй VIP карт болон картад дагалдах нэмэлт хөнгөлөлт урамшуулал, үйлчилгээг танд санал болгож байна.

period

currency

limit

daily_limit

renew

cover

international

order_card

CARD FEATURES

Картын онцлог

Нөхцөл

Бүрдүүлэх материал

Брэнд

Американ Экспресс

Эрх

Олон улс

Хүчинтэй хугацаа

2 жил

Валют

₮, $ хосолсон

Жилийн хураамж

350,000₮

Зээлийн доод лимит

5,000,000₮

Зээлийн дээд лимит

100,000,000₮

Нийт зээлийн эрхээс бэлэн мөнгө авах боломжит хувь

50%

Өдөрт гарах бэлэн гүйлгээний лимит

5,000,000₮

$5,000

Өдөрт гарах бэлэн бус гүйлгээний лимит

50,000,000₮

$100,000

Үлдэгдэл шалгах

Голомт банкны АТМ

Үнэгүй

Гадаадын банкны  АТМ

$0.5

Бэлэн мөнгө авах

Голомт банкны АТМ

100₮

Голомт банкны салбар

200₮

​0.3%

Гадаадын банкны АТМ

1.5% /хамгийн багадаа $3/

Шилжүүлэг

Гадаадын санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага

1.5% /хамгийн багадаа $3/

Хуулга гарах өдөр /сар бүрийн/

3-ны өдөр

Эргэн төлөх өдөр /сар бүрийн/

22-ны өдөр

Эргэн төлөх доод хэмжээ

10%

Бэлэн бус гүйлгээний хүүнээс чөлөөлөх хоног /дээд/

50 хоног

Бэлэн бус гүйлгээний хүү /сарын/

2.0% /зарцуулалт төлөх эцсийн өдрөөс/

Бэлэн гүйлгээний хүү /сарын/

3.5% /бэлэн мөнгө авсан өдрөөс/

Зээлийн эрх хэтрүүлэх хэмжээ

5%

Зээлийн эрх хэтрүүлсний хураамж /сарын/

10,000₮

$5

Хугацаа хэтрүүлсний нэмэгдүүлсэн хүү /сарын/

1%

“Event” мессеж үйлчилгээ

Үнэгүй

Хэсэгчлэн төлөх үйлчилгээ /зарцуулалтаа сар бүр хүүгийн хамт тэнцүү хэмжээгээр төлөх/

Үнэгүй

Эргэн төлөлт хийгээгүй тохиолдолд карт хаагдах хугацаа

1 сар

Карт нөхөн авах

10,000₮

Яаралтай карт захиалгын нэмэлт төлбөр

10,000₮

Пин код захиалах

Салбараас

1,000₮

Яаралтайгаар салбараас

2,000₮

Интернэт банк, смарт банкнаас

Үнэгүй

Картын дугаар сонгох үйлчилгээ

50,000₮

Гэнэтийн ослын даатгалын нөхөн төлбөрийн дээд хэмжээ

$50,000

Priority Pass карт /үндсэн картын хамт дагалдана/

Карт эзэмшигч + 1 зочин

Үнэгүй

Бусад зочин

$32