CREDIT CARDS

Ган кредит карт

Ган кредит карт

Дотооддоо төдийгүй дэлхийн хаана ч төлбөр тооцоо хийх боломжийг харилцагчдад олгохоос гадна тусгайлсан урамшууллын үйлчилгээ, зээлийн уян хатан нөхцөл нь таны санхүүгийн хэрэгцээг бүрэн шийдвэрлэнэ.

period

currency

limit

daily_limit

renew

cover

local

order_card

CARD FEATURES

Картын онцлог

Нөхцөл

Бүрдүүлэх материал

Брэнд

ЮнионПэй

Эрх

Олон улс

Хүчинтэй хугацаа

2 жил

Валют

Төгрөг

Юань

Жилийн хураамж

35,000₮

¥100

Зээлийн доод лимит

100,000₮

¥1,000

Зээлийн дээд лимит

10,000,000₮

¥30,000

Нийт зээлийн эрхээс бэлэн мөнгө авах боломжит хувь

50%

Өдөрт гарах бэлэн гүйлгээний лимит

7,500,000₮

¥22,500

Өдөрт гарах бэлэн бус гүйлгээний лимит

10,000,000₮

¥30,000

Үлдэгдэл шалгах

Голомт банкны АТМ

Үнэгүй

Бусад банкны АТМ

100₮

Гадаадын банкны  АТМ

500₮

¥2

Бэлэн мөнгө авах

Голомт банкны АТМ

100₮

​0.3%

Голомт банкны салбар

200₮

​0.3%

Дотоодын бусад банкны АТМ

600₮/ХХБ, Төрийн банк АТМ 100₮/

​0.3%+500₮/ХХБ, Төрийн банк АТМ 0.30% + 100₮/

Гадаадын банкны АТМ

1.5% /хамгийн багадаа 3,000₮/

1.5% /хамгийн багадаа ¥2/

Шилжүүлэг

Гадаадын санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага

1.5% /хамгийн багадаа 3,000₮/

1.5% /хамгийн багадаа ¥2/

Хуулга гарах өдөр /сар бүрийн/

1-ний өдөр

Эргэн төлөх өдөр /сар бүрийн/

15-ны өдөр

Эргэн төлөх доод хэмжээ

10%

Бэлэн бус гүйлгээний хүүнээс чөлөөлөх хоног /дээд/

45 хоног

Бэлэн бус гүйлгээний хүү /сарын/

2.0% /зарцуулалт төлөх эцсийн өдрөөс/

Бэлэн гүйлгээний хүү /сарын/

3.5% /бэлэн мөнгө авсан өдрөөс/

Зээлийн эрх хэтрүүлэх хэмжээ

5%

Зээлийн эрх хэтрүүлсний хураамж /сарын/

10,000₮

¥30

Хугацаа хэтрүүлсний нэмэгдүүлсэн хүү /сарын/

1%

“Event” мессеж үйлчилгээ

Үнэгүй

Хэсэгчлэн төлөх үйлчилгээ /зарцуулалтаа сар бүр хүүгийн хамт тэнцүү хэмжээгээр төлөх/

Үнэгүй

Эргэн төлөлт хийгээгүй тохиолдолд карт хаагдах хугацаа

1 сар

Карт нөхөн авах

10,000₮

¥25

Яаралтай карт захиалгын нэмэлт төлбөр

10,000₮

Пин код захиалах

Салбараас

1,000₮

Яаралтайгаар салбараас

2,000₮

Интернэт банк, смарт банкнаас

Үнэгүй

Картын дугаар сонгох үйлчилгээ

50,000₮