DEBIT CARDS

Umoney T чиптэй карт

Umoney T чиптэй карт

Банкны карт болон нийтийн тээврийн карт хослуулсан өдөр тутмын төлбөр тооцоо, гүйлгээ хийх боломжтой төгрөгийн картыг танд санал болгож байна.

period

years

currency

min_balance

0.00 MNT

daily_limit

non_cash - 0.00

cash - 0.00

renew

0.00

cover

international

order_card
currency
new_fee
0.00

CARD FEATURES

Картын онцлог

Бүрдүүлэх материал

Нөхцөл

Шинээр захиалах бол:

  • Голомт банкны дурын салбарт очих

  • 5,000 ₮ доод үлдэгдэлтэй данс нээлгэх

  • Цахим үнэмлэх

  • Банк болон карт эзэмшигчийн хооронд байгуулах гэрээтэй танилцаж гарын үсэг зурах

Картын нөхөн авалт хийлгэх бол:

  • Цахим үнэмлэх