DEBIT CARDS

Umoney T чиптэй карт

Umoney T чиптэй карт

Нийтийн тээвэрт уншдаг Umoney T чиптэй карт. Энэхүү карт нь танд өдөр тутмын төлбөр тооцоогоо хийхийн зэрэгцээ нийтийн тээвэрт зорчих боломжийг олгоно.

period

currency

min_balance

0 MNT

daily_limit

renew

cover

local

order_card

CARD FEATURES

Картын онцлог

Бүрдүүлэх материал

Нөхцөл

Шинээр захиалах бол:

  • Голомт банкны дурын салбарт очих

  • 5,000 ₮ доод үлдэгдэлтэй данс нээлгэх

  • Цахим үнэмлэх

  • Банк болон карт эзэмшигчийн хооронд байгуулах гэрээтэй танилцаж гарын үсэг зурах

Картын нөхөн авалт хийлгэх бол:

  • Цахим үнэмлэх