DEBIT CARDS

Американ экспресс Rewards карт

Американ экспресс Rewards карт

Олон улсад болон дотоодод хэрэглэх боломжтой, төлбөрийн картын №1 нууцлалын технологи бүхий EMV чип, 3D хамгаалалттай, олон улсын болон дотоодын хөнгөлөлт урамшууллын сүлжээнд хамрагдсан төлбөрийн карт.

period

currency

min_balance

0 MNT

daily_limit

renew

cover

local

order_card

CARD FEATURES

Картын онцлог

Нөхцөл

Бүрдүүлэх материал

Брэнд

Американ Экспресс

Эрх

Олон улс

Валют

Төгрөг

Хүчинтэй хугацаа

4 жил

Данс нээх

Үнэгүй

Дансны доод үлдэгдэл

Картын харилцах

0₮

Хугацаагүй хадгаламж

10,000₮

Картын үнэ

9,900₮

Данс хөтөлсний шимтгэл

0₮

Өдөрт гарах бэлэн гүйлгээний лимит

5,000,000₮

Өдөрт гарах бэлэн бус гүйлгээний лимит

50,000,000₮

Үлдэгдэл шалгах

Голомт банкны АТМ

Үнэгүй

Гадаадын банкны АТМ

500₮

Бэлэн мөнгө авах

Голомт банкны АТМ

100₮/ХХБ, Төрийн банк АТМ 100₮/

Гадаадын банкны АТМ

1.5% /хамгийн багадаа 3,000₮/

Шилжүүлэг

Гадаадын санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага

1.5% /хамгийн багадаа 3,000₮/

Пин код захиалах

Салбараас

1,000₮

Яаралтайгаар салбараас

2,000₮

Интернэт банк, смарт банкнаас

Үнэгүй

Карт нөхөн авах

9,900₮

Яаралтай карт захиалгын нэмэлт төлбөр

10,000₮

Картын дугаар сонгох үйлчилгээ

50,000₮