DEBIT CARDS

Оюу карт

Оюу карт

Эрхэмсэг ноёд хатагтай нартаа зориуллаа.Ресторан, худалдаа үйлчилгээ, гоёл чимэглэл, эрүүл мэнд, гадаад аялал зэрэг амьдралын хэв маягт тань тохирсон гэнэтийн бэлгүүдийг барих болно

period

currency

min_balance

0 MNT

daily_limit

renew

cover

international

order_card

CARD FEATURES

Картын онцлог

Нөхцөл

Бүрдүүлэх материал

Картын сүлжээ

Visa

UnionPay

Эрх

Олон улс

Валют

$

¥

Хүчинтэй хугацаа

4 жил

Данс нээх

Үнэгүй

Дансны доод үлдэгдэл

0₮

Картын үнэ

19,900₮

$9

19,900₮

¥50

Данс хөтөлсний шимтгэл

0₮

Өдөрт гарах бэлэн гүйлгээний лимит

5 сая ₮

$5,000

5 сая ₮

¥100,000

Өдөрт гарах бэлэн бус гүйлгээний лимит

50 сая ₮

$50,000

50 сая ₮

¥300,000

Үлдэгдэл шалгах

Голомт банкны АТМ

 0₮

Дотоодын бусад банкны АТМ

100₮

100₮

Гадаадын банкны АТМ

500₮

$0.50

 500₮

 ¥2

Бэлэн мөнгө авах

Голомт банкны АТМ

100₮

0.30%

100₮

0.30%

Дотоодын бусад банкны АТМ

500₮/ХХБ, Төрийн банк АТМ 100₮/

500₮ + 0.3% /ХХБ, Төрийн банк АТМ 0.30% + 100₮/

500₮ /ХХБ, Төрийн банк АТМ 100₮/

500₮ + 0.3%/ХХБ, Төрийн банк АТМ 0.30% + 100₮/

Гадаадын банкны АТМ

1.5% |хамгийн багадаа 3,000₮|

1.5% |хамгийн багадаа $2|

1.5% |хамгийн багадаа 3,000₮|

1.5% |хамгийн багадаа ¥15|

Шилжүүлэг

Гадаадын санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага

1.5% |хамгийн багадаа 3,000₮|

1.5% |хамгийн багадаа $2|

1.5% |хамгийн багадаа 3,000₮|

1.5% |хамгийн багадаа ¥15|

Карт нөхөн авах

9,900₮

$5

9,900₮

¥25

Яаралтай карт захиалгын нэмэлт төлбөр

10,000₮

10,000₮

Пин код шинээр захиалах

Салбараас

1,000₮

1,000₮

Яаралтайгаар салбараас

2,000₮

2,000₮

Интернэт банк, смарт банкнаас

Үнэгүй

Үнэгүй

Картын дугаар сонгох үйлчилгээ

50,000₮

50,000₮