DEBIT CARDS

Алтан дебит карт

Алтан дебит карт

Өдөрт гарах бэлэн бус гүйлгээний лимит өндөр картыг өөрийн хэрэгцээнд тохируулан төрөг болон ам.долларын валютаас сонгон захиалах боломжтой.

period

years

currency

min_balance

0.00 MNT

daily_limit

non_cash - 0.00

cash - 0.00

renew

0.00

cover

international

order_card
currency
new_fee
0.00

CARD FEATURES

Картын онцлог

Нөхцөл

Бүрдүүлэх материал

Брэнд

Мастер карт

Эрх

Олон улс

Валют

Төгрөг

Ам.доллар

Хүчинтэй хугацаа

2 жил

Данс нээх

Үнэгүй

Дансны доод үлдэгдэл

0₮

Картын үнэ

49,900₮

$49

Данс хөтөлсний шимтгэл

0₮

Өдөрт гарах бэлэн гүйлгээний лимит

10,000,000₮

$10,000

Өдөрт гарах бэлэн бус гүйлгээний лимит

100,000,000₮

$30,000

Үлдэгдэл шалгах

Голомт банкны АТМ

Үнэгүй

Дотоодын бусад банкны АТМ

100₮

Гадаадын банкны АТМ

500₮

$0.50

Бэлэн мөнгө авах

Голомт банкны АТМ

100₮

0.30%

Дотоодын бусад банкны АТМ

500₮ /ХХБ, Төрийн банк АТМ 100₮/

500₮+0.3%/ХХБ, Төрийн банк АТМ 0.30% + 100₮/

Гадаадын банкны АТМ

1.5% /хамгийн багадаа 3,000₮/

1.5% /хамгийн багадаа $3/

Шилжүүлэг

Гадаадын санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага

1.5% /хамгийн багадаа 3,000₮/

1.5% /хамгийн багадаа $3/

Карт нөхөн авах

15,000₮

$5

Яаралтай карт захиалгын нэмэлт төлбөр

10,000₮

Пин код шинээр захиалах

Салбараас

1,000₮

Яаралтайгаар салбараас

2,000₮

Интернэт банк, смарт банкнаас

Үнэгүй

Картын дугаар сонгох үйлчилгээ

50,000₮

Гэнэтийн ослын даатгалын нөхөн төлбөрийн дээд хэмжээ

2,000,000₮