DEBIT CARDS

Алтан дебит карт

Алтан дебит карт

Бизнес эрхлэгч нартаа зориулав. Таны санхүүгийн хэрэгцээг бүрэн шийдвэрлэнэ

period

currency

min_balance

0 MNT

daily_limit

renew

cover

local

order_card

CARD FEATURES

Картын онцлог

Бүрдүүлэх материал

Нөхцөл

Шинээр захиалах болон хугацаа дууссан карт сунгуулах бол:

  • Цахим үнэмлэх

  • Банк болон карт эзэмшигчийн хооронд байгуулах гэрээтэй танилцаж гарын үсэг зурах

Картын нөхөн авалт хийлгэх бол:

  • Цахим үнэмлэх

АНКЕТ ТАТАХ