DEBIT CARDS

Премьер ВИП дебит карт

Премьер ВИП дебит карт

Дээд зэрэглэлийн үйлчилгээ, хөнгөлөлт, урамшууллыг олгох ВИП карт.

period

currency

min_balance

0 MNT

daily_limit

renew

cover

local

order_card

CARD FEATURES

Картын онцлог

Дахин давтагдашгүй өвөрмөц дизайн

Аль ч банкны харилцагч авах боломжтой

Дэлхийн хаана ч төлбөр тооцоо хийх эрхтэй

Гэнэтийн ослын даатгалд хамрагдах

Хөнгөлөлт, урамшуулал

Дансны доод үлдэгдэл байршуулах шаардлагагүй

Тавигдах шалгуур

Нөхцөл

Давуу талууд

Харилцагчийн ангилал

Хөнгөлөлтийн хувь хэмжээ

Хадгаламжийн шалгуур

100-150 сая ₮ болон түүнтэй дүйцэхүйц валютийн хадгаламжтай харилцагч /Хамтран эзэмшигч байж болно/ 

-

12 сар болон түүнээс дээш хугацаанд хадгаламж байршуулах

/Жич: Харилцагч хадгаламжаа цуцалсан тохиолдолд картыг системд хаах/ 

150 - 200 сая ₮ болон түүнтэй дүйцэхүйц валютийн хадгаламжтай харилцагч

/Хамтран эзэмшигч байж болно/

Эхний жилийн хураамжийг 50%

0200 сая ₮ -с дээш болон түүнтэй дүйцэхүйц валютийн хадгаламжтай харилцагч

/Хамтран эзэмшигч байж болно/

Эхний жилийн хураамжийг 100%