DEBIT CARDS

Премьер ВИП дебит карт

Премьер ВИП дебит карт

Дээд зэрэглэлийн үйлчилгээ, хөнгөлөлт, урамшууллыг олгох ВИП карт.

period

currency

min_balance

0 MNT

daily_limit

renew

cover

local

order_card

CARD FEATURES

Картын онцлог

Нөхцөл

Тавигдах шаардлага

Давуу талууд

Брэнд

ВИЗА

Валют

USD

MNT

Жилийн хураамж

$150

300,000₮

Картын хүчинтэй хугацаа

5 жил

5 жил

Өдрийн бэлэн гүйлгээний дээд  хязгаар

$100,000

100,000,000₮

Өдрийн бэлэн бус гүйлгээний дээд  хязгаар

$30,000

100,000,000₮

Карт нөхөн авах

Үнэгүй

Үнэгүй

Пин код захиалах

Үнэгүй

Үнэгүй

Дансны орлого, зарлагыг мэдээлэх “Event” мессеж үйлчилгээ

Үнэгүй

Хэсэгчлэн төлөх үйлчилгээ

Үнэгүй

Картын дугаар сонгох үйлчилгээ

Үнэгүй

Гэнэтийн ослын даатгал

5,000,000₮ хүртэл

Аяллын даатгал

$50,000 хүртэл

Priority Pass карт https://prioritypass.com

/үндсэн картын хамт дагалдана/

 

Карт эзэмшигч

$27

Бусад зочин

$27