CREDIT CARDS

Американ экспресс Ногоон карт

Американ экспресс Ногоон карт

Американ Экспресс картын харилцагч нь дэлхийн 75 орны 10,000 гаруй аялал жуулчлал, ресторан, зочид буудал, тансаг зэрэглэлийн дэлгүүрүүдээр 60% хүртэлх хөнгөлөлт урамшуулалтай үйлчлүүлэх боломжтой.

period

currency

limit

daily_limit

renew

cover

local

order_card

CARD FEATURES

Картын онцлог

Төгрөг долларын хосолсон валют

My Rewards /оноот урамшуулал/

Аялалын иж бүрэн даатгал

Картын дугаар сонгох үйлчилгээ

Дэлхийн хаана ч төлбөр тооцоо хийх эрх

Хамгийн өндөр зээлийн эрх

Бүрдүүлэх материал

Нөхцөл

Тогтмол орлоготой иргэн

  • Бусад банкаар цалингаа авдаг тохиолдолд сүүлийн 1 жилийн цалингийн дансны хуулга* /12 сараас бага хугацаанд ажилласан тохиолдолд тухайн ажилласан хугацааны дансны хуулга байх – 6 сараас доошгүй/

  • Бусад банк болон ББСБ-д зээлтэй тохиолдолд зээлийн гэрээ, график, зээлийн дансны хуулга

  • Хамтран зээлтэй тохиолдолд хамтран зээлдэгчийн цалингийн тодорхойлолт

 

Бизнесийн орлоготой иргэн

  • Банкны харилцах дансны сүүлийн 1 жилийн хуулга

  • Бизнесийн үйл ажиллагаа бүртгэлтэй бол байгууллагын дүрэм, гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл

  • Холбогдох гэрээ хэлцэлүүд /Түрээсийн гэрээ, өөрийн обьектод үйл ажиллагаа явуулдаг бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ болон бусад баримт бичиг/

  • Бусад банк болон ББСБ-д зээлтэй тохиолдолд зээлийн гэрээ, график, зээлийн дансны хуулга

 

Картын нөхөн авалт хийлгэх бол:

  • Цахим иргэний үнэмлэх