CREDIT CARDS

Американ экспресс Ногоон карт

Американ экспресс Ногоон карт

Американ Экспресс картын харилцагч нь дэлхийн 75 орны 10,000 гаруй аялал жуулчлал, ресторан, зочид буудал, тансаг зэрэглэлийн дэлгүүрүүдээр 10%-15% хүртэлх хөнгөлөлт урамшуулалтай үйлчлүүлэх боломжтой.

period

currency

limit

daily_limit

renew

cover

local

order_card

CARD FEATURES

Картын онцлог

Нөхцөл

Бүрдүүлэх материал

Брэнд

Американ Экспресс

Эрх

Олон улс

Хүчинтэй хугацаа

2 жил

Валют

₮, $ хосолсон

Жилийн хураамж

100,000₮

Зээлийн доод лимит

1,000,000₮

Зээлийн дээд лимит

15,000,000₮

Нийт зээлийн эрхээс бэлэн мөнгө авах боломжит хувь

50%

Өдөрт гарах бэлэн гүйлгээний лимит

5,000,000₮

$5,000

Өдөрт гарах бэлэн бус гүйлгээний лимит

20,000,000₮

$10,000

Үлдэгдэл шалгах

Голомт банкны АТМ

Үнэгүй

Гадаадын банкны  АТМ

$0.5

Бэлэн мөнгө авах

Голомт банкны АТМ

100₮

​0.3%

Голомт банкны салбар

200₮

​0.3%

Гадаадын банкны АТМ

1.5% /хамгийн багадаа 3,000₮/

1.5% /хамгийн багадаа $3/

Шилжүүлэг

Гадаадын санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага

1.5% /хамгийн багадаа 3,000₮/

1.5% /хамгийн багадаа $3/

Хуулга гарах өдөр /сар бүрийн/

1-ний өдөр

Эргэн төлөх өдөр /сар бүрийн/

15-ны өдөр

Эргэн төлөх доод хэмжээ

10%

Бэлэн бус гүйлгээний хүүнээс чөлөөлөх хоног /дээд/

45 хоног

Бэлэн бус гүйлгээний хүү /сарын/

2.0% /зарцуулалт төлөх эцсийн өдрөөс/

Бэлэн гүйлгээний хүү /сарын/

3.5% /бэлэн мөнгө авсан өдрөөс/

Зээлийн эрх хэтрүүлэх хэмжээ

5%

Зээлийн эрх хэтрүүлсний хураамж /сарын/

10,000₮

$5

Хугацаа хэтрүүлсний нэмэгдүүлсэн хүү /сарын/

1%

“Event” мессеж үйлчилгээ

Үнэгүй

Хэсэгчлэн төлөх үйлчилгээ /зарцуулалтаа сар бүр хүүгийн хамт тэнцүү хэмжээгээр төлөх/

Үнэгүй

Эргэн төлөлт хийгээгүй тохиолдолд карт хаагдах хугацаа

1 сар

Карт нөхөн авах

10,000₮

Яаралтай карт захиалгын нэмэлт төлбөр

10,000₮

Пин код захиалах

Салбараас

1,000₮

Яаралтайгаар салбараас

2,000₮

Интернэт банк, смарт банкнаас

Үнэгүй

Картын дугаар сонгох үйлчилгээ

50,000₮

Гэнэтийн ослын даатгалын нөхөн төлбөрийн дээд хэмжээ

$25,000

Priority Pass карт /үндсэн картын хамт дагалдана/

Карт эзэмшигч

$29

Бусад зочин

$32