CREDIT CARDS

Si кредит карт

Si кредит карт

Танд зээлийн уян хатан нөхцөлтэй, олон улсад төгрөг болон ам.доллароор гүйлгээ хийх боломжтой санхүүгийн хэрэгцээнд бүрэн тохирсон зээлийн эрхтэй картыг санал болгож байна.

period

years

currency

limit

min_limit - 0.00

max_limit - 0.00

daily_limit

non_cash - 0.00

cash - 0.00

renew

0.00

cover

international

order_card
currency
yearly_fee
0.00

CARD FEATURES

Картын онцлог

Нөхцөл

Бүрдүүлэх материал

Брэнд

Виза

Шалгуур

2,000,000₮ цалинтай эсвэл 20,000,000₮ хадгаламжтай

Эрх

Олон улс

Хүчинтэй хугацаа

2 жил

Валют

Төгрөг

Ам.доллар

Жилийн хураамж

100,000₮

50$

Зээлийн доод лимит

1,000,000₮

1,000$

Зээлийн дээд лимит

15,000,000₮

15,000$

Нийт зээлийн эрхээс бэлэн мөнгө авах боломжит хувь

50%

Өдөрт гарах бэлэн гүйлгээний лимит

10,000,000₮

10,000$

Өдөрт гарах бэлэн бус гүйлгээний лимит

20,000,000₮

10,000$

Үлдэгдэл шалгах

Голомт Банкны АТМ, CDM

Үнэгүй

Бусад банкны ATM

100₮

Гадаадын банкны ATM

500₮

0.5$

Бэлэн мөнгө авах

Дотоодод

 Голомт банкны салбар

200₮

0.30%

Голомт Банкны АТМ, CDM

100₮

0.30%

Бусад Банк

100₮ + 500₮/ХХБ АТМ 100₮

0.3% +500₮/ХХБ АТМ 0.30% + 100₮

Гадаадад

1.5% багадаа 3,000₮

1.5% хамгийн багадаа 3$

Хуулга гарах өдөр /Сар бүрийн/

3-ны өдөр

Зээл эргэн төлөх өдөр /сар бүрийн/

22-ны өдөр

Зээл эргэн төлөх доод хэмжээ

10%

Бэлэн бус гүйлгээний хүүнээс чөлөөлөх хоног /дээд/

50 хоног

Бэлэн бус гүйлгээний хүү /сарын/

2%

Бэлэн гүйлгээний хүү /сарын/

3.50%

Зээлийн эрх хэтрүүлэх хэмжээ

5%

Зээлийн эрх хэтрүүлсний хураамж /сарын/

10,000₮

$5

Хугацаа хэтрүүлсний нэмэгдүүлсэн хүү /сарын/

1%

“Event” мессэж үйлчилгээ

Үнэгүй

Хэсэгчлэн төлөх үйлчилгээ /зарцуулалтаа сар бүр хүүгийн хамт тэнцүү хэмжээгээр төлөх/

Үнэгүй

Эргэн төлөлт хийгээгүй тохиолдолд карт хаагдах хугацаа

1 сар

Карт нөхөн авах

15,000₮

5$

Яаралтай карт захиалгын нэмэлт төлбөр

10,000₮

Пин код захиалах

Салбараас

1,000₮

Интернет банк, смарт банкнаас

Үнэгүй

Картын дугаар сонгох үйлчилгээ

50,000₮

Гэнэтийн ослын даатгалын нөхөн төлбөрийн дээд хэмжээ

2,000,000₮