CREDIT CARDS

Алтан кредит карт

Алтан кредит карт

Танд төгрөг болон ам.доллароор олон улсад гүйлгээ хийх боломжтой, санхүүгийн хэрэгцээг шийдвэрлэх уян хатан нөхцөлтэй Мастер брендийн зээлийн эрхтэй картыг санал болгож байна.

period

years

currency

limit

min_limit - 0.00

max_limit - 0.00

daily_limit

non_cash - 0.00

cash - 0.00

renew

0.00

cover

international

order_card
currency
yearly_fee
0.00

CARD FEATURES

Картын онцлог

Нөхцөл

Бүрдүүлэх материал

Брэнд

Мастер карт

Эрх

Олон улс

Хүчинтэй хугацаа

2 жил

Валют

Төгрөг

Ам.доллар

Жилийн хураамж

49,900₮

$49

Зээлийн доод лимит

2,000,000₮

$2,000

Зээлийн дээд лимит

15,000,000₮

$15,000

Нийт зээлийн эрхээс бэлэн мөнгө авах боломжит хувь

50%

Өдөрт гарах бэлэн гүйлгээний лимит

10,000,000₮

$10,000

Өдөрт гарах бэлэн бус гүйлгээний лимит

20,000,000₮

$10,000

Үлдэгдэл шалгах

Голомт банкны АТМ

Үнэгүй

Бусад банкны АТМ

100₮

Гадаадын банкны  АТМ

500₮

$0.50

Бэлэн мөнгө авах

Голомт банкны АТМ

100₮

​0.3%

Голомт банкны салбар

200₮

​0.3%

Дотоодын бусад банкны АТМ

600₮/ХХБ, Төрийн банк АТМ 100₮

​0.3%+500₮/ХХБ, Төрийн банк АТМ 0.30% + 100₮

Гадаадын банкны АТМ

1.5% /хамгийн багадаа 3,000₮/

1.5% /хамгийн багадаа ¥2/

Шилжүүлэг

Гадаадын санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага

1.5% /хамгийн багадаа 3,000₮/

1.5% /хамгийн багадаа $3/

Хуулга гарах өдөр /сар бүрийн/

3-ны өдөр

Эргэн төлөх өдөр /сар бүрийн/

22-ны өдөр

Эргэн төлөх доод хэмжээ

10%

Бэлэн бус гүйлгээний хүүнээс чөлөөлөх хоног /дээд/

48 хоног

Бэлэн бус гүйлгээний хүү /сарын/

2.0% /зарцуулалт төлөх эцсийн өдрөөс/

Бэлэн гүйлгээний хүү /сарын/

3.5% /бэлэн мөнгө авсан өдрөөс/

Зээлийн эрх хэтрүүлэх хэмжээ

5%

Зээлийн эрх хэтрүүлсний хураамж /сарын/

10,000₮

$5

Хугацаа хэтрүүлсний нэмэгдүүлсэн хүү /сарын/

1%

“Event” мессеж үйлчилгээ

Үнэгүй

Хэсэгчлэн төлөх үйлчилгээ /зарцуулалтаа сар бүр хүүгийн хамт тэнцүү хэмжээгээр төлөх/

Үнэгүй

Эргэн төлөлт хийгээгүй тохиолдолд карт хаагдах хугацаа

1 сар

Карт нөхөн авах

15,000₮

$5

Яаралтай карт захиалгын нэмэлт төлбөр

10,000₮

Пин код захиалах

Салбараас

1,000₮

Яаралтайгаар салбараас

2,000₮

Интернэт банк, смарт банкнаас

Үнэгүй

Картын дугаар сонгох үйлчилгээ

50,000₮

Гэнэтийн ослын даатгалын нөхөн төлбөрийн дээд хэмжээ

2,000,000₮